ผลงาน
ชื่อ
:
บ้านสามเสน คอนโดมิเนียม
ที่อยู่
:
ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ