ผลงาน
ชื่อ
:
บางแคซิตี้ คอนโดมิเนียม
ที่อยู่
:
ซ.เพชรเกษม 47 ถ. เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ