ผลงาน
ชื่อ
:
พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
ที่อยู่
:
วัดทางสาย หาดบ้านกรูด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2539