ผลงาน
ชื่อ
:
พระตำหนักฟ้าหญิงจุฬาภรณ์
ที่อยู่
:
สวนจิตรลดา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2526