ผลงาน
ชื่อ
:
พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
ที่อยู่
:
จ.นราธิวาส ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2524