เกี่ยวกับเรา

บริษัท กฤษณการย์ จำกัด

จัดตั้งขึ้นในปี พศ. 2535 โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาการผลิต
อิฐมอญในประเทศ
ให้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นอุตสาหกรรม ทัดเทียมกับนานาประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมแล้ว ได้นำเทคโนโลยีการผลิตอิฐมอญที่นำสมัยเข้ามาจากต่างประเทศ โดยมีเครื่องจักรรวมกันทั้งกระบวนการผลิตมากกว่า 1,000 แรงม้า มีรางตากที่อยู่ในที่ร่ม, เตาอบสำหรับไล่ความชื้น และเตาเผาอุโมงค์ยาวกว่า 120 เมตร ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
ยิ่งกว่านั้นยังได้เป็นผู้ริเริ่มนำอิฐมอญขึ้นเรียงใส่พาเลทขนาดมาตรฐาน ที่สะดวกรวดเร็วต่อการตรวจนับ แล้วรัดแน่นด้วยฟิล์มยืด ก่อนจัดส่งให้ลูกค้าด้วยรถบรรทุกติดเครน ทั้งนี้ยังทำให้สะดวกต่อการขนส่ง และขนย้ายในไซต์งาน โดยเฉพาะโครงการอาคาร, ตึกสูง ที่สามารถใช้ทาวเวอร์เครน เคลื่อนย้ายทั้งพาเลทได้ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายในการขนย้ายและใช้งาน

คุณภาพมาตรฐาน

อิฐมอญ มอก.

จัดส่งทั่วประเทศ