คุณภาพมาตรฐาน

อิฐมอญ มอก.

จัดส่งทั่วประเทศ

(อิฐมอญ กฤษณการย์)

จุดเด่นของ อิฐมอญเคเค

ก้อนใหญ่กว่า ถูกกว่า

ใหญ่กว่าอิฐมอญทั่วไป 4 เท่า
และราคาถูกกว่าเมื่อเทียบสัดส่วนของเนี้ออิฐมอญ

ก่อเร็ว ประหยัด

ก่อเร็วกว่าอิฐมอญทั่วไป เพราะใช้แค่ 47 ก้อนต่อตร.ม. ประหยัดค่าปูนก่อและค่าแรงคนงานก่ออิฐ

อิฐแกร่ง เสียหายน้อย

คุณภาพได้มาตรฐาน มอก. 153-2540 อบด้วยเตา
เผาเชื้อเพลิงถ่านหิน 900 ํC อิฐแกร่งไม่แตกหัก
ง่าย สูญเสียน้อยเวลาขนย้ายและใช้งาน

อิฐไม่ขาดช่วงหน้าฝน

ผลิตได้ตลอดทั้งปี ของไม่ขาดช่วงหน้าฝน
เพราะผลิตด้วยเครื่องจักร และ เผาด้วยเตาเผา
เชื้อเพลิงถ่านหิน

จัดส่งเป็นพาเลท

ขนส่งและเคลื่อนย้ายสะดวก โดยเฉพาะการก่อสร้าง
อาคารสูง สามารถใช้ทาวเวอร์เครนยกส่งตามชั้น
ที่ต้องการ อิฐเสียหายแตกหักน้อย

บริษัท กฤษณการย์ จำกัด

จัดตั้งขึ้นในปี พศ. 2535 โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาการผลิต
อิฐมอญในประเทศ
ให้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นอุตสาหกรรม ทัดเทียมกับนานาประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมแล้ว ได้นำเทคโนโลยีการผลิตอิฐมอญที่นำสมัยเข้ามาจากต่างประเทศ โดยมีเครื่องจักรรวมกันทั้งกระบวนการผลิตมากกว่า 1,000 แรงม้า มีรางตากที่อยู่ในที่ร่ม, เตาอบสำหรับไล่ความชื้น และเตาเผาอุโมงค์ยาวกว่า 120 เมตร ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
ยิ่งกว่านั้นยังได้เป็นผู้ริเริ่มนำอิฐมอญขึ้นเรียงใส่พาเลทขนาดมาตรฐาน ที่สะดวกรวดเร็วต่อการตรวจนับ แล้วรัดแน่นด้วยฟิล์มยืด ก่อนจัดส่งให้ลูกค้าด้วยรถบรรทุกติดเครน ทั้งนี้ยังทำให้สะดวกต่อการขนส่ง และขนย้ายในไซต์งาน โดยเฉพาะโครงการอาคาร, ตึกสูง ที่สามารถใช้ทาวเวอร์เครน เคลื่อนย้ายทั้งพาเลทได้ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายในการขนย้ายและใช้งาน

ผลงาน

ก้อนใหญ่กว่า ถูกกว่า

ใหญ่กว่าอิฐมอญทั่วไป 4 เท่า และราคาถูก
กว่าเมื่อเทียบสัดส่วนของเนี้ออิฐมอญ

จัดส่งเป็นพาเลท

ขนส่งและเคลื่อนย้ายสะดวก โดยเฉพาะการ
ก่อสร้างอาคารสูง สามารถใช้ทาวเวอร์เครนยกส่ง
ตามชั้นที่ต้องการ อิฐเสียหายแตกหักน้อย

ก่อเร็ว ประหยัด

ก่อเร็วกว่าอิฐมอญทั่วไป
เพราะใช้แค่ 47 ก้อนต่อตร.ม. ประหยัดค่าปูนก่อ
และค่าแรงคนงานก่ออิฐ